GDPR - Riga Lasertag
22023903 info@rigalasertag.lv

 

 

 

Privātuma politika

(saskaņā ar VDAR )

 

Mēs esam:

SIA "Silver Stars", Reģ. Nr. 40103864721, reģistrēts Bruņinieku iela 66-1, Rīga, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mēs veidojam mūsu politiku vienkāršu - mēs lieliski saprotam, cik svarīga ir jūsu uzticēšanās mūsu biznesam. Mēs ļoti rūpīgi rīkojamies ar personisko informāciju, kas mums tiek sniegta tiešsaistē vai citos veidos, veicot pasākumus, lai nodrošinātu tās drošību un pārliecinātos, ka to izmanto tikai likumīgiem mērķiem. Šī informācija netiks izpausta trešajām pusēm bez jūsu nepārprotamas piekrišanas. Mūsu privātuma politikas saturs pilnībā atbilst ES Vispārīgās datu aizsardzības regulai (VDAR). Vienīgais izņēmums ir policijas vai līdzīgas iestādes izmeklēšanas gadījumā, un tādā gadījumā mums ir juridisks pienākums sniegt mūsu rīcībā esošo informāciju. Visa jūsu sniegtā informācija tiks apstrādāta saskaņā ar noteikumiem, kas minēti ES Vispārīgās datu aizsardzības regulā (VDAR), 1988. gada Eiropas Parlamenta Direktīvā 95/46/EC un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvā par personu aizsardzību attiecībā uz Personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī saskaņā ar ikvienu spēkā esošu un/vai grozošu tiesību aktu, ko laiku pa laikam var pieņemt Īrijā.

Šī privātuma politika nosaka, kā mēs apstrādājam jūsu personisko informāciju, ja esat mūsu klients vai mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājs.

 

Personiskās informācijas veids, ko mēs apkopojam

Mēs apkopojam noteiktu personisko informāciju par mūsu klientiem un tīmekļa vietnes apmeklētājiem. Visbiežāk apkopotās informācijas veidi ietver sekojošu informāciju: lietotāja vārdi, dalībnieku vārdi, e-pasta adreses, IP adreses, cita kontaktinformācija, atbildes uz atsauksmēm, blogi, fotoattēli, maksājumu informācija, piemēram, maksājumu aģentu informācija, transakcijas dati, nodokļu informācija, atbalsta vaicājumi, komentāri forumā un tīmekļa analīzes dati. Mēs arī apkopojam personas informāciju no darba pieteikumiem (piemēram, jūsu CV, pieteikuma veidlapu, pavadvēstuli un intervijas piezīmes).

 

Datu aizsardzības riski

Šī politika pastāv, lai nodrošinātu plašāku aizsardzību pret uzņēmuma tiešajiem riskiem, ko parasti var klasificēt kā zemāk minēto:

 

 • Privātuma pārkāpumi
 • Nespēja piedāvāt izvēli
 • Kaitējums reputācijai

 

Darbinieku un potenciālo darbinieku dati

Mūsu darbā pieņemšanas standarta procesa ietvaros attiecīgos gadījumos mēs drīkstam apkopot CV, personisko informāciju no tiešsaistes un sociālo mediju avotiem, apliecinājumu par identitāti/adresi un kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, ja nepieciešams. Kad attiecīgais kandidāts ir izvēlēts, neveiksmīgā kandidāta apkopotā personiskā informācija tiek iznīcināta, izmantojot smalcināšanas iekārtas.

Attiecībā uz tiešajiem darbiniekiem, tiek apkopots viss iepriekš minētais, ja nepieciešams, un uzglabāts uzņēmuma seifā, kas atrodas uzņēmuma galvenajā birojā. Attiecībā uz visu informāciju, uzņēmumam ir jāuzglabā dažādi dati atbilstoši likumā noteiktajiem termiņiem. Līdz ko šī informācija vairs nebūs nepieciešama, tā tiks iznīcināta, kā norādīts iepriekš.

 

Iekšējie procesi

Lai gan vispārējs pārskats par darbinieku pienākumiem tiks izklāstīts turpmāk, zemāk ir apkopotas dažas būtiskākās amatu pozīcijas:

Direktoru padome – gala rezultātā atbildīga par to, lai nodrošinātu, ka uzņēmums pilda savus juridiskos pienākumus. Datu aizsardzības likumdošanas nolūkos visi esošie direktori tiek uzskatīti par pārstāvjiem.

Datu aizsardzības inspektors – viņa uzdevums ir regulāri sniegt padomei jaunāko informāciju saistībā ar datu aizsardzības noteikumu ievērošanu, kā arī atjaunot datu aizsardzības procedūras un saistītās politikas. Organizēt apmācības un risināt darbinieku jautājumus saistībā ar personas datu aizsardzību. Risināt individuālu personu pieprasījumus par mūsu rīcībā esošajiem datiem par viņiem, sauktus arī par "subjektu piekļuves pieprasījumiem". Pārskatīt vienošanās un līgumus, kas noslēgti ar trešajām personām, kas uztur vai apstrādā jebkurus ar mums saistītos sensitīvos datus.

IT nodaļa - sistēmu, pakalpojumu un aprīkojuma nodrošināšana atbilstoši noteiktajiem datu glabāšanas standartiem. Veikt regulāras pārbaudes un atjauninājumus, lai nodrošinātu to, ka visa drošības programmatūra un aparatūra darbojas pareizi. Trešo personu datu uzglabāšanas pakalpojumu sniedzēju izvērtēšana.

Mārketinga nodaļa – pārskatīt ikvienu datu aizsardzības paziņojumu, kas tiek izvietots jebkura veida saziņā. Risināt visus jautājumus saistībā ar datu aizsardzību plašsaziņas līdzekļu avotos utt. Īstenot mārketinga iniciatīvas, ja nepieciešams, sadarboties ar citiem darbiniekiem, lai nodrošinātu privātuma politikas atbilstību.

Vispārējais personāls - visos gadījumos personālam ir jāiziet pilnīga apmācība atbilstoši šai politikai un viņiem piešķirtajai lomai. Pirms pilnīgas apmācības iziešanas personālam nav atļauts apstrādāt informāciju, uz ko attiecas Datu regulēšanas politika.

 

Kā mēs iegūstam jūsu personisko informāciju

Mēs apkopojam personisko informāciju tiešā veidā, kad jūs to mums sniedzat, un automātiski, kad jūs lietojat mūsu tīmekļa vietni, vai ar citu cilvēku starpniecību, kad jūs lietojat ar mums saistītos pakalpojumus. Mēs apkopojam jūsu personisko informāciju, kad jūs to sniedzat mums, pabeidzot reģistrāciju mūsu tīmekļa vietnē, iegādājoties mūsu pakalpojumus, pierakstoties mūsu jaunumu vēstkopai, e-pasta sarakstam, nosūtot atsauksmes, piedaloties konkursos, aizpildot aptaujas vai nosūtot mums paziņojumus. Mēs arī apkopojam personisko informāciju, kuru jūs mums sniedzat klātienē, kā daļu no mūsu pakalpojuma sniegšanas jums.

 

Personiskā informācija, ko mēs iegūstam par jums no citiem

Lai gan mēs parasti apkopojam personisko informāciju tieši no jums, atsevišķu kategoriju personisko informāciju par jums mēs apkopojam arī no citiem avotiem. It īpaši zemāk minēto:

 • finanšu informāciju un/vai informāciju par darījumu no maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas atrodas ES, lai apstrādātu darījumu;
 • trešo pušu pakalpojumu sniedzēji (piemēram, Google, Facebook), kas atrodas ASV vai Lielbritānijā, un kas var sniegt informāciju par jums, kad jūs sazināties, pievienojaties vai pieslēdzaties savam kontam, ko nodrošina trešās puses pakalpojumu sniedzēji, mums nosūta informāciju, piemēram, jūsu reģistrāciju un profilu no šī pakalpojuma. Informācija ir dažāda veida un to kontrolē minētais pakalpojumu sniedzējs, vai arī tas, ko jūs esat pilnvarojis šī pakalpojuma sniedzēja privātuma iestatījumos;
 • citi trešo pušu avoti/partneri, no kuriem mēs saņemam papildu informāciju par jums, kad viņi sniedz jums no mums nopirkto pakalpojumu, un šis pakalpojums jums tiek nodrošināts mūsu uzņēmuma vārdā, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti.

 

Datu glabāšana

Jautājumi par uzglabāto datu drošību ir datu aizsardzības inspektora un IT nodaļas vadītāja pārziņā.

 • Papīra formātā
  • Papīra formātā savāktie dati tiek uzglabāti drošā vietā, kur piekļuve ir pieejama tikai tiem darbiniekiem, kam ir nepieciešama piekļuve tikai sava amata pienākumu veikšanai, un dotā telpa tiek turēta aizslēgta gadījumos, kad piekļuve nav nepieciešama.
  • Kad dokumenti/faili nav nepieciešami, tie tiek glabāti aizslēgtās/drošās telpās.
  • Kad nepieciešams, dokumentus, kas satur jebkāda veida personisko informāciju vai klientu saziņu, ir jāiznīcina, tos sasmalcinot.

 

 • Elektroniskie dati
  • Elektroniskos datus aizsargā un uztur mūsu ārējie IT partneri, un papildu informācija par to, kā šie dati tiek pārvaldīti, ir pieejami pēc pieprasījuma.
  • Ir ieviesta arī iekšējā politika, lai nodrošinātu to, ka drošību nodrošina visi darbinieki.
  • Ja tiek izmantoti datori ar piekļuvi personas datiem, tad katram darbiniekam ir jānodrošina tas, ka ekrāns tiek pienācīgi bloķēts pirms ierīces atstāšanas bez uzraudzības.
  • Ar personas datiem nedrīkst dalīties neoficiāli. Kad nepieciešams, pirms nosūtīšanas elektroniskā veidā dati ir jāšifrē.
  • Datus nedrīkst pārsūtīt ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. Vienīgais izņēmums ir tad, ja klients īpaši pieprasa šādu datu pārsūtīšanu.

 

Datu saglabāšana un iznīcināšana

Visos gadījumos personas dati netiks uzglabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams, un, ja nepieciešams, tie tiks iznīcināti drošā veidā. Faili, kas pieder personām, kas vairs netiek uzskatītas par mūsu pastāvīgiem klientiem, tiek pārsūtīti uz mūsu drošās failu glabāšanas telpas arhīvu, kur tie tiek uzglabāti un atbilstoši iznīcināti, kad tie vairs nav nepieciešami. Dati visos gadījumos tiks iznīcināti piemērotā veidā. Visas mūsu uzņēmuma struktūrvienības izmanto smalcināšanas iekārtas, lai nodrošinātu datu integritāti.

 

Paziņošanas procedūra datu zaudēšanas gadījumā

Pārkāpuma gadījumā vai gadījumā, ja ir aizdomas, ka dati ir bijuši apdraudēti, jebkuram uzņēmuma darbiniekam pēc iespējas ātrāk jāinformē gan datu aizsardzības inspektors, gan abi uzņēmuma direktori.

Vajadzības gadījumā attiecīgās iestādes pēc iespējas ātrāk jāinformē par pārkāpumu. Dotais ziņojums jāsastāda pēc iespējas ātrāk, tiklīdz kā ir apstiprināts datu zudumu apjoms un raksturs, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc pārkāpuma. Ziņojumā ir jāiekļauj ziņas par pārkāpuma raksturu, personas datu apjomu, kas ir ticis apdraudēts, un informācija par pasākumiem, kas veikti, lai novērstu šo problēmu.

Jebkura persona, kuras personas dati ir pakļauti pārkāpumam, ir par to jāinformē, tiklīdz kā ir apstiprināts datu zuduma apmērs un raksturs, taču ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc pārkāpuma, detalizēti norādot visus pasākumus, kas tiek veikti, lai novērstu problēmu, un, ja nepieciešams, izskaidrojot pasākumus, ko indivīdam pašam vajadzētu veikt, lai turpmāk aizsargātu savu informāciju.

Visos gadījumos attiecīgās iestādes un fiziskās personas, kuru dati ir pārkāpti, ir jāinformē par dotā pārkāpuma novēršanas gaitu līdz brīdim, kad problēma tiek uzskatīta par atrisinātu. Ziņojums ir jāsaglabā un jānodrošina tam pieeja, ja to prasa kāda no iesaistītajām pusēm.

 

Kā mēs izmantojam jūsu personisko informāciju

Mēs izmantojam jūsu personisko informāciju, lai izpildītu līgumu vai veiktu ar līgumu saistītus pasākumus: it īpaši, lai atvieglotu un apstrādātu darījumus, kas tiek veikti mūsu tīmekļa vietnē, piemēram, kad jūs no mums kaut ko iegādājaties vai pasūtāt. Ja tas ir nepieciešams mērķiem, kas ir mūsu vai trešo pušu likumīgās interesēs. Dotās intereses ir sekojošas:

 • tīmekļa vietnes pārvaldīšana;
 • pakalpojumu, kas aprakstīti tīmekļa vietnē, nodrošināšana;
 • jūsu identitātes pārbaudīšana, kad jūs pierakstāties mūsu tīmekļa vietnē;
 • lai atbildētu uz klientu palīdzības pieprasījumiem un sniegtu palīdzību strīdu izšķiršanā;
 • lai sniegtu jums jaunākās ziņas par mūsu uzņēmuma darbību, kā arī informāciju par mūsu tīmekļa vietni un sniegtajiem pakalpojumiem, piemēram, lai varētu paziņot par izmaiņām mūsu tīmekļa vietnēs, par traucējumiem mūsu tīmekļa vietnēs vai par drošības atjauninājumiem;
 • tehniskās analīzes veikšanai, lai noteiktu, kā uzlabot mūsu tīmekļa vietni un piedāvātos pakalpojumus;
 • lai uzraudzītu darbības tīmekļa vietnē, piem., lai identificētu iespējamās krāpnieciskās darbības un nodrošinātu atbilstību tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem;
 • lai pārvaldītu mūsu attiecības ar jums, piem., atbildot uz jūsu komentāriem vai jautājumiem, kas tiek iesniegti mūsu tīmekļa vietnē, caur e-pastu vai izmantojot citus saziņas līdzekļus, vai lūdzot jūs sniegt atsauksmes un piedāvājot piedalīties aptaujās;
 • mūsu juridisko un darbības jautājumu pārvalde (tostarp, lai pārvaldītu ar saturu un krāpšanu saistītos riskus);
 • lai apmācītu mūsu darbiniekus, kā vislabāk apkalpot mūsu klientus;
 • lai uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus;
 • vispārējo administratīvo un izpildes funkciju un darbību nodrošināšanai;
 • lai apstrādātu jūsu darba pieteikumu.

 

Ja jūs dodat mums savu piekrišanu:

 • lai sniegtu jums mārketinga informāciju par produktiem un pakalpojumiem, kas, mūsuprāt, varētu jūs interesēt; kā arī

Mērķiem, kas ir noteikti tiesību aktos.

 • Lai atbildētu uz valdības, tiesas vai tiesībaizsardzības iestāžu, kas veic izmeklēšanu, pieprasījumiem.

 

Kam mēs atklājam jūsu personisko informāciju

Mēs atklājam jūsu personisko informāciju sekojošiem saņēmējiem:

 • apakšuzņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem, kas palīdz mums saistībā ar to, kā mēs izmantojam personisko informāciju (kā izklāstīts iepriekš), jo īpaši: tīmekļa vietņu mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas atrodas Eiropā; tehniskajiem un klientu atbalsta pakalpojumu sniedzējiem, kas atrodas Eiropā; mārketinga un analīzes pakalpojumu sniedzējiem, kas atrodas Eiropā; drošības un krāpšanas novēršanas pakalpojumu sniedzējiem, kas atrodas Eiropā; maksājumu apstrādes pakalpojumu sniedzējiem, kas atrodas Eiropā. Jāatzīmē, ka mūsu apakšuzņēmēji un pakalpojumu sniedzēji drīkst arī pārsūtīt un piekļūt šādai informācijai no citām valstīm, kurās tie darbojas.
 • mūsu profesionālajiem konsultantiem (advokātiem, grāmatvežiem, finanšu konsultantiem u.c.), kas atrodas Eiropā;
 • regulatoriem un valsts iestādēm saistībā ar mūsu atbilstības procedūrām un pienākumiem;
 • pircējam vai potenciālajam pircējam, kas vēlas iegādāties visus mūsu aktīvus vai daļu no mūsu aktīviem vai arī mūsu uzņēmumu, kā arī viņu profesionālajiem padomdevēji saistībā ar pirkumu;
 • trešajām pusēm, lai atbildētu uz pieprasījumiem saistībā ar kriminālizmeklēšanu vai iespējamām nelikumīgām darbībām;
 • trešajai pusei, lai īstenotu vai aizstāvētu savas tiesības vai risinātu finansiālus riskus vai draudus, kas var kaitēt mūsu reputācijai;
 • tiesību subjektam saistībā ar apgalvojumu par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu vai cita veida pārkāpumu;
 • un citiem saņēmējiem, ja mēs esam pilnvaroti to darīt vai arī to nosaka tiesību akti.

 

Kur mēs pārsūtām un/vai uzglabājam jūsu personisko informāciju

Mēs atrodamies Eiropā, līdz ar to arī jūsu dati tiks apstrādāti Eiropā. Daži saņēmēji, kurus mēs aprakstījām iepriekš un kuriem mēs atklājam jūsu personisko informāciju, atrodas ārpus Eiropas. Mēs to darām, pamatojoties uz jūsu piekrišanu šai politikai. Lai aizsargātu jūsu informāciju, mēs, cik vien iespējams, sadarbojamies tikai ar tādiem apakšuzņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem, kas, mūsuprāt, uztur pieņemamus datu aizsardzības standartus.

 

Kā mēs nodrošinām to, ka jūsu personiskā informācija ir drošībā

Personisko informāciju mēs glabājam drošos serveros, kurus pārvaldām mēs un mūsu pakalpojumu sniedzēji, kā arī dažreiz failu kopijas papīra formātā tiek uzglabātas drošā vietā Eiropā. Personisko informāciju, ko mēs uzglabājam vai pārsūtām, aizsargā drošības un piekļuves kontrole, tostarp lietotājvārda un paroles autentifikācija, divu faktoru autentifikācija un vajadzības gadījumā arī datu šifrēšana.

 

Kā jūs varat piekļūt savai personiskajai informācijai

Jūs varat piekļūt personiskajai informācijai, kuru mēs apkopojam par jums, iesniedzot mums pieprasījumu piekļūt savai personiskajai informācijai, kas ir mūsu rīcībā, turklāt jūs varat pieprasīt arī kļūdu labojumus šajos datos. Lai izveidotu datu piekļuves vai labošanas pieprasījumu, sazinieties ar mums, izmantojot šīs privātuma politikas beigās redzamo kontaktinformāciju.

 

Mārketinga izvēle saistībā ar jūsu personisko informāciju

Ja mums ir jūsu piekrišana (piemēram, ja esat pierakstījies kādā no mūsu e-pasta sarakstiem vai arī esat norādījis, ka jūs vēlaties saņemt no mums piedāvājumus vai informāciju), mēs jums nosūtām mārketinga paziņojumus pa e-pastu par produktiem un pakalpojumiem, kas, pēc mūsu domām, varētu jūs interesēt. Jūs varat atteikties no šādiem paziņojumiem, ja jūs nevēlaties tos vairs nesaņemt, tad izmantojiet "atteikties no abonēšanas" opciju, kas ir norādīta ziņojumā.

Tāpat arī jūs varat izvēlēties saistībā ar sīkdatnēm, kā tas aprakstīts tālāk. Izmainot jūsu pārlūkprogrammas preferences, jums ir izvēle piekrist visām sīkdatnēm, prasīt, lai jums paziņo, kad tiek iestatīta sīkdatne, vai arī noraidīt visas sīkdatnes. Ja jūs izvēlaties noraidīt sīkdatnes, dažas mūsu tīmekļa vietnes daļas, iespējams, pienācīgi nedarbosies.

 

Sīkdatnes un tīmekļa analītika

Plašāku informāciju par sīkdatnēm skatiet http://www.allaboutcookies.org.

Kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, noteikta informācija, kas parasti ir anonīma un neatklāj jūsu identitāti, tiek ierakstīta. Ja esat pieteicies savā kontā, šī informācija var tikt sasaistīta ar jūsu kontu. Mēs runājam par šāda veida informāciju:

 • jūsu IP adrese vai starpniekservera IP adrese;
 • jūsu pieprasītā domēna nosaukums;
 • dažreiz tiek fiksēts jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja nosaukums atkarībā no jūsu ISP savienojuma konfigurācijas;
 • datums un laiks, kad apmeklējāt tīmekļa vietni;
 • jūsu sesijas ilgums;
 • lapas, kuras esat apmeklējis;
 • cik reižu jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni viena mēneša ietvaros;
 • faila URL, kuru jūs apskatāt, un ar to saistītā informācija;
 • tīmekļa vietne, kas jūs novirzīja uz mūsu vietnēm;
 • un operētājsistēma, kuru izmanto jūsu dators.

 

Informācija par bērniem

Mūsu tīmekļa vietne nav piemērota bērniem līdz 18 gadu vecumam, tādēļ, ja esat jaunāks par 18 gadiem, mēs lūdzam jūs neizmantot mūsu tīmekļa vietni un nesniegt mums savu personisko informāciju. Vecāku vai aizbildņu pienākums ir pārraudzīt to, kā bērni izmanto mūsu tīmekļa vietnes.

 

Informācija, kuru jūs padarāt publisku vai sniedzat citiem

Ja jūs padarāt savu personisko informāciju pieejamu citiem cilvēkiem, mēs nevaram kontrolēt vai uzņemties atbildību par to, kā viņi izmantos vai pārvaldīs šos datus. Pastāv daudz veidu, kā jūs varat sniegt informāciju citiem cilvēkiem, piemēram, kad jūs publicējat publisku ziņu forumā, dalāties ar informāciju sociālos medijos vai sazināties ar citu lietotāju, izmantojot mūsu vietni vai personīgi. Uzmanīgi padomājiet, pirms padarāt savu informāciju publiski pieejamu vai sniedzat savu informāciju citiem.

 

Cik ilgi mēs glabājam jūsu personisko informāciju

Mēs saglabājam jūsu personisko informāciju tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai sniegtu pakalpojumus jums un citiem, kā arī lai izpildītu mūsu tiesiskos pienākumus. Ja jūs vairs nevēlaties, lai mēs izmantotu jūsu personisko informāciju vai sniegtu jums mūsu pakalpojumus, jūs varat pieprasīt, lai mēs izdzēšam jūsu personisko informāciju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja jūs pieprasīsiet dzēst savu personisko informāciju, mēs saglabāsim informāciju no izdzēstajiem kontiem, cik tas ir nepieciešams mūsu likumīgajām uzņēmējdarbības interesēm, lai ievērotu tiesību aktus, novērstu krāpšanu, iekasētu nodevas, atrisinātu strīdus, novērstu problēmas, palīdzētu izmeklēšanā, izpildītu pakalpojumu sniegšanas noteikumus un veiktu citas likumā atļautās darbības. Informācija, ko mēs saglabājam, tiks apstrādāta saskaņā ar šo privātuma politiku.

 

Kad mums ir jāatjaunina šī politika

Laiku pa laikam mums būs jāmaina šī politika, lai pārliecinātos, ka tā tiek atjaunināta, ievērojot visas jaunākās juridiskās prasības un izmaiņas mūsu privātuma pārvaldības praksē.

Kad mēs mainīsim savu politiku, mēs, ja nepieciešams, paziņosim jums par veiktajām izmaiņām. Privātuma politikas jaunākā versija vienmēr būs pieejama šajā lapā.

 

Kā jūs varat sazināties ar mums

Ja jums ir kādi jautājumi par mūsu privātuma praksi vai veidu, kādā mēs pārvaldām jūsu personisko informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot mūsu kontaktinformāciju, kas atrodama šī dokumenta sākumā.

Piemērojamo ES datu aizsardzības tiesību aktu (tostarp Vispārīgās datu aizsardzības regulas 2016/679 ("VDAR") ietvaros, mēs esam jūsu personiskās informācijas "datu pārzinis".

 

Kā jūs varat piekļūt savai personiskajai informācijai

Tāpat arī jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu personiskā informācija tiktu pārsūtīta jums (t.i., pārsūtīta jums strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā), pieprasīt, lai informācija tiktu izdzēsta, vai ierobežot tās apstrādi. Jums ir arī tiesības iebilst pret kādu datu apstrādi, kuras pamatā ir mūsu likumīgās intereses, piemēram, profilēšanu, ko veicam tiešā mārketinga nolūkos. Tādā gadījumā vietā, kur mēs esam lūguši jūsu piekrišanu apstrādāt jūsu datus, jūs varat atcelt šo piekrišanu, sekojot soļiem, kas aprakstīti tālāk.

Atsevišķās situācijās šīs tiesības ir ierobežotas, piemēram, ja mēs varam pierādīt, ka mums ir juridiska prasība apstrādāt jūsu personisko informāciju. Dažos gadījumos tas nozīmē, ka mēs varam saglabāt dažus datus pat tad, ja jūs atsaucat savu piekrišanu.

Kad mēs pieprasām jūsu personisko informāciju, lai izpildītu juridiskas vai līgumiskas saistības, tad šādu datu sniegšana ir obligāta: ja šādi dati netiek sniegti, mēs nevaram izpildīt mūsu līgumattiecības ar jums vai uzliktās saistības. Visos citos gadījumos pieprasītās personiskās informācijas sniegšana nav obligāta.

Ja jums ir kādi neatrisināti jautājumi, jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādēs. Attiecīgā datu aizsardzības iestāde ir datu aizsardzības iestāde: (i) jūsu pastāvīgās dzīvesvietas valstī; (ii) jūsu darba vietas valstī; vai (iii) valstī, kur ir noticis iespējamais pārkāpums. Personiskajai informācijai un personas datiem šīs privātuma politikas kontekstā ir identiska nozīme.